Politika soukromí
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo jsme ?

Adresa naší webové stránky je: https://aromi.com.pl.

Aromi Hubert Biernat nesdílí ani neprodává osobní údaje ani žádná jiná uživatelská data třetím stranám. Bezpečnost našeho klienta je pro nás velmi důležitá, proto níže uvádíme pravidla pro ukládání, zpracování a používání našich klientských údajů.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč je shromažďujeme

Kontaktní formuláře

Cookies

Textové soubory cookies zasílané do počítače uživatele pomocí webových stránek. Soubory cookie vám umožňují správně zobrazit web na zařízení návštěvníka webu (počítač, tablet, mobilku), obvykle obsahují název webu, ze kterého pochází. Ukládají ID relace uživatele pro správnou funkci přihlášení k zákaznickému účtu obchodu. „Cookies“ jsou dočasné soubory, které zůstanou v zařízení návštěvníka našeho webu až do odhlášení z webu nebo do vypnutí webového prohlížeče. Obsah cookies neumožňuje identifikaci uživatele. Pomocí cookies nejsou zpracovávány ani ukládány žádné osobní údaje. Ve výchozím nastavení umožňují prohlížeče umísťování souborů cookie na zařízení uživatele. V nastavení prohlížeče můžete změnit výchozí přijetí souborů cookie tak, aby byly blokovány nebo aby byl uživatel prohlížeče o takovém souboru vždy informován. Zakázání „cookies“ může blokovat funkčnost některých prvků webové stránky. „Cookies“ nemají vliv na fungování zařízení, nezpůsobují žádné změny konfigurace.

 

S kým sdílíme vaše údaje?
Jak dlouho vaše data ukládáme?
Jaká máte práva na vaše údaje?

Vyhrazujeme si právo zasílat e-maily uživatelům a podnikatelským subjektům, jejichž údaje získáváme prostřednictvím webu aromi.com.pl. Toto by mělo být chápáno jako informace vztahující se přímo k webu aromi.com.pl (novinky, propagační akce, prodeje a pozvánky).

Pokud máte uživatelský účet nebo jste na tento web přidali komentáře, můžete požádat o soubor s exportovanou sadou vašich osobních údajů, které máme v držení včetně všech vámi poskytnutých. Můžete také požádat, abychom vymazali jakékoli osobní údaje, které o vás máme. To nezahrnuje žádná data, která jsme povinni uchovávat pro administrativní, právní nebo bezpečnostní účely.

 

Vaše kontaktní údaje
Kam zasíláme vaše údaje

Jak chráníme vaše údaje?

Aromi Hubert Biernat, majitel webových stránek www.aromi.com.pl, si vyhrazuje právo na změnu zásad ochrany osobních údajů, přičemž zachovává základní zásadu, že neprodáváme ani nesdílíme údaje našich zákazníků s třetími stranami.

Správce osobních údajů uživatelů webových stránek na adrese aromi.com.pl je Aromi Hubert Biernat se sídlem v Kalisz 62-800 ul. Słowiańska 30B (dále jen „Aromi“).

Nezletilé osoby nebo osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům mohou zadávat osobní údaje, když dosáhly věku, který jim umožňuje vyjádřit souhlas se zpracováním jejich osobních údajů.

Každá fyzická osoba má právo získat informace, zda a co údaje jsou zpracovávány společností Aromi, jakož i právo požadovat přístup k jejich údajům, výmaz, omezení a zastavení zpracování nebo aktualizace jejich údajů.

Každá osoba má právo kdykoli předat údaje a odvolat udělený souhlas zasláním prohlášení společnosti Aromi o odvolání souhlasu.

Každá fyzická osoba má právo podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že byla porušena její práva související s ochranou údajů.

Na požádání společnost Aromi poskytne údaje fyzické osobě ve standardním, běžně používaném formátu nebo je předá správci určenému fyzickou osobou.

Osobní údaje uživatelů jsou shromažďovány prostřednictvím webu aromi.com.pl.

Údaje zpracovává společnost Aromi za účelem:                                                    

– prodeje zboží a služeb nabízených společností Aromi, zpracování osobních údajů pro tento účel je založeno na předpisech přijatých uživatelem, pouze za účelem plnění kupní smlouvy,

– posouzení reklamací, vyšetřování a obrana v případě vzájemných reklamací,

– zasílání obchodních informací týkajících se realizace objednávky Osobní údaje jsou předávány jiným subjektům pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb nebo dodání zboží. Těmito subjekty jsou:

– operátoři elektronických plateb, kurýři, kurýrní makléři, poštovní operátoři, odpovědní za dodávku objednaného zboží

– společnosti vedení účetnictví Aromi, právní poradci, společnosti zabývající se vymáháním pohledávek,

Aromi shromažďuje následující údaje: jméno, příjmení, údaje o adrese, e-mailové adresy „Čísla IP, údaje potřebné k vystavení faktury s DPH

Poskytování osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro implementaci určitých služeb společností Aromi

Aromi zpracovává osobní údaje v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými zákonem, uplatňuje technická opatření na ochranu zpracování osobních údajů, chrání je před zveřejněním osobám neoprávněné, změna, ztráta.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a po této době po dobu potřebnou k zajištění jakýchkoli reklamací, výkonu práv souvisejících se zárukou a opravou dodaného zboží nebo do odvolání souhlasu.

 

Další informace :

Při vytváření částí našeho webu jsme použili bezplatnou grafiku z webů hostujících fotografie:

www.unsplash.com
www.pixabay.com
www.dreamstime.com
www.isorepublic.com
www.pikwizard.com
www.picjumbo.com
www.foodiesfeed.com